Reklamná kampaň

Propagácia všetkých nájomcov prostredníctvom svetelnej reklamy, billboardov a ďalších marektingových prostreidkov.