Optický internet

Optický internet a vnútro areálová sieť dostupná v každom priestore.