Bezpečnostný systém

Každá jedna miestnosť je vybavená pohybovým a dymovým senzorom.