Vysokorýchlostný internet

Vysokorýchlostný internet a vnútroareálová optická sieť v každom obchodnom priestore.