Bezpečnostný systém

Každá jedna miestonosť je vybavená bezpečnostným systémom s pohybovými senzormi.