Bezpečnostný systém

Každá jedna miestnosť je vybavená bezpečnostným systémom s pohybovými senzormi.