2. Nadzemné Podlažie vpravo

Budova C – 2.NP pravý

Celková výmera 314 m²

Dispozícia priestoru :

Priestor je vybavený :

  • pohybovým a dymovým senzorom
  • podružným meračom elektrickej energie
  • hasičským hydrantom
  • elektrickými zásuvkami
  • sociálnym zariadením
  • LAN / WiFi pripojením
  • LED osvetlením
  • reklamnými pútačmi
  • technickými výťahmi, ktoré spájajú všetky podlažia

Informácie na stiahnutie: