2. Nadzemné Podlažie

Budova A – 2.NP

Celková výmera 466 m²

Dispozícia priestoru :

Priestor je vybavený :

  • pohybovým a dymovým senzorom
  • podružným meračom elektrickej energie
  • hasičským hydrantom
  • elektrickými zásuvkami
  • sociálnym zariadením
  • LAN / WiFi pripojením
  • LED osvetlením
  • reklamnými pútačmi
  • technickými výťahmi, ktoré spájajú všetky podlažia

Informácie na stiahnutie: